Bergströms Ur

Sekretesspolicy

PERSONUPPGIFTS POLICY FÖR BERGSTRÖMS UR

Denna personuppgiftspolicy förklarar hur Bergströms samlar in och behandlar dina personuppgifter. Din integritet är viktig för oss och vi vill att du alltid ska kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna personuppgiftspolicy förklara vilka personuppgifter vi behandlar om dig när du besöker vår websida, har ett avtal med oss eller på annat sätt har visat intresse för oss som företag.

1. PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Den juridiska person som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter är:

Tempora Malmö AB

Box 4158, 203 12 Malmö, Sweden

Telefon: + 46(0)40 793 80

E-post: kundtjanst@bergstromsur.com

Organisationsnummer: 556676-0079

2. ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

 1. Tillhandahållande av garantier på nya produkter: Personuppgifter används för att kunna säkerställa våra garantiåtaganden mot dig som kund. För att på bästa sätt kunna ge dig adekvat service samt för att kunna kommunicera med dig på bästa sätt. 
 2. Tillhandahållande av garantier på verkstadstjänster. Vi sparar personuppgifter, produktuppgifter samt information om vilka arbeten som utförts.
 3. Marknadsföring: Personuppgifter används för marknadsföringsrelaterade ändamål, bland annat för att anpassa vår kommunikation med dig med hänsyn till dina intresse- och fokusområden. 
 4. Köp på vår hemsida. Personuppgifter samlas in av Klarna och hanteras av Klarna.
 5. Optimering av användarupplevelsen på våra digitala plattformar: Personuppgifter samlas in genom din användning av våra digitala plattformar. Dessa uppgifter använder vi för att optimera användarupplevelsen genom anpassat innehåll samt för att utveckla och förbättra våra digitala plattformar. Se närmare om detta i vår cookiepolicy. 
 6. När du använder dig av Rolex sektionen på Bergströms Ur:s hemsida navigeras du vidare till  https://www.rolex.com/ . När så är fallet gäller användarvillkor https://www.rolex.com/legal-notices/terms-of-use.html, sekretess policy  https://www.rolex.com/legal-notices/privacy-notice.html och cookie policy från  https://www.rolex.com/legal-notices/cookies.htm.

3. KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER

Vi kan bland annat samla in följande uppgifter om dig för behandling med anledning av nedanstående ändamål:

 • Tillhandahållande av garantier på nya produkter. Personuppgifter: namn, adress, e-postadress, telefonnummer, köp historik.
 • Tillhandahållande av garantier på verkstadstjänster. Personuppgifter: namn, adress, e-postadress, märke, modell, serienummer, datum, arbete, tidigare service historik.
 • Marknadsföring. Personuppgifter, Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, intressen.
 • Köp på vår hemsida. Alla personuppgifter hanteras via Bambora , namn, adress, e-postadress, telefonnummer. Alla behandlade beställningar ligger kvar i systemet.
 • Optimering av användarupplevelsen på våra digitala plattformar Vi samlar in information om den specifika enheten som används (till exempel maskinvarumodell, operativsystemets version och unikt enhets-ID). Detta för att ge dig en bättre användarupplevelse. Data till Google Analytics som gör det möjligt för oss att spåra besökarnas val och mäta webbplatsens prestanda. Denna data sparas via 4 olika kakor (se avsnitt nedan)

En kaka (cookie) är en liten textfil som lagras på din dator för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål och val. En permanent kaka ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. En sessionskaka lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionskakor försvinner när du stänger din webbläsare. Vi sparar både permanenta kakor och sessionskakor.

4. LAGLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER

Vår behandling av dina personuppgifter enligt beskrivningen ovan baseras på följande lagliga grunder i förhållande till vart och ett av nedan nämnda ändamål:

 • Tillhandahållande av garantier på nya produkter. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig.
 • Tillhandahållande av garantier på verkstadstjänster Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändiga för att vi skall kunna fullfölja vårt avtal med dig.
 • Marknadsföring Behandling av dina personuppgifter för att anpassa vår marknadskommunikation till dig baserar vi på ditt samtycke och det berättigade intresset är målriktning och utsändelse av marknadskommunikation.
 • Optimering av användarupplevelsen på digitala plattformar Behandling av dina personuppgifter för att optimera din upplevelse på vår hemsida baserar vi på ditt samtycke. Läs mer i vår cookiepolicy.

5. UTLÄMNING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare: Offentliga myndigheter, som exempelvis Polis och Skatteverket om de har laglig grund att få tillgång till personuppgifterna.

6. LAGRING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi kommer att lagra dina personuppgifter som utgörs av:

 • Grundläggande uppgifter om dig: i upp till 1 år från det att du avslutar din relation med Bergströms.
 • Transaktionsupplysningar och verifikationer: i upp till 7 år från transaktionsdatumet i enlighet med gällande lagstiftning.
 • Uppgifter i syfte att kunna hantera ett pågående ärende, exempelvis ett klagomål eller en händelse: i upp till 3 år efter avslut i enlighet med gällande regler.

7. DINA RÄTTIGHETER

Du har alltid rätt att:

 • Begära rättelse av dina personuppgifter;
 • Begära tillgång till till dina personuppgifter
 • Invända mot behandling av dina personuppgifter för direkt marknadsföring; och
 • Dra tillbaka ditt samtycke om vår behandling av dina personuppgifter baserar sig på ditt samtycke. Att du drar tillbaka ditt samtycke kommer dock inte att påverka lagligheten av behandlingen av personuppgifter som utförts före tidpunkten då du drog tillbaka ditt samtycke. 
 • Under vissa omständigheter, som närmare framgår av tillämplig dataskyddslagstiftning, har du också rätt att:

  - motsätta dig behandling av personuppgifter och få behandlingen av dina personuppgifter begränsad;

  - begära att vi raderar dina personuppgifter; och

  - få ut de personuppgifter som rör dig och som du tillhandahållit, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format (dataportabilitet).

Du kan utöva dina rättigheter genom att kontakta oss på kundtjanst@bergstromsur.com.

8. FRÅGOR OCH EVENTUELLA KLAGOMÅL

Om du har några frågor om denna personuppgiftspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter så är du varmt välkommen att höra av dig till någon av våra butiker i Malmö, Göteborg och Uppsala eller kontakta oss per post eller e-post på adressen som anges inledningsvis i den här personuppgiftspolicyn. Om du skulle vara missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter så får du också gärna kontakta oss så att vi kan göra vårt bästa för att tillmötesgå dina synpunkter. Din integritet är väldigt viktig för oss och vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter på bästa och säkraste möjliga sätt.